Press/Magazines

Några tidningar jag har varigt med i + en Bok som Bosse Bertilsson har skrivit.

Bosse Bertilssons bok!

Bosse Bertilssons kustom bok skrevs i USA. Min Mercury!

Wheels om firman!

Mercury kustom som jag byggde 1991-1997

Första Traja bobbern 2003

Framsidan med Trajan och 5 sidor repo.

BSH

Greasy Kulture 2007

Greasy kulture 2007

Var med i denna Amrikanska A5 underground tidning med Mercuryn! 2000

Dice magazin

Framsida jag somm mekar på Martin Lundqvist A-Ford Mercuryn i bakgrunden.

Repo med Trajan!

3 sidor repo om firman och en hoj!